utorak, 11. rujna 2012.

JEDNOM DAVNO.../ONCE UPON A TIME...

/
mesing patina/brass patina

mesing patina/brass patina

mesing patina/brass patina

broš-privjesak,mesing patina/
brooch-pendant,brass patina

broš-privjesak,mesing patina/
brooch-pendant,brass patina

broš-privjesak,mesing patina/
brooch-pendant/brass patina

broš-privjesak,mesing patina,srebro patina
brooch-pendant,brass patina,silver patina

broš-privjesak/mesing patina/
brooch-pendant,brass patina

broš-privjesak,mesing patina/
brooch-pendant brass patina

broš-privjesak,mesing patina/
brooch-pendant,brass patina

broš-privjesak,mesing patina/
brooch-pendant,brass patina

broš-privjesak,srebro/
brooch-pendant,silver

naušnice,srebro patina/
earrings,silver patina

naušnice,srebro patina/
earrings,silver patina

subota, 18. kolovoza 2012.

PRIVJESCI-BROŠEVI/PENDANTS-BROOCHES

privjesak-broš,srebro patina,sirovi rubin/
pendant-brooch,silver patina,raw ruby

privjesak,srebro patina,mesing,sirovi rubin
pendant,silver patina,brass,raw ruby

privjesak,srebro,polimerna glina/
pendant,silver,polymer clay

privjesak,srebro patina,koralj/
pendant,silver patina,coral

privjesak,srebro/pendant,silver

privjesak,srebro,češko staklo/
pendant,silver,czech glass

privjesak,srebro patina,tirkiz,kristalna smola/
pendant,silver patina,turquoise,crystal resin

privjesak-broš,bakar patina,koralj/
pendant-brooch,cooper patina,coral

privjesak,mesing patina,srebro patina/
pendant,brass patina,silver patina

privjesak,bakar patina/pendant,cooper patina

privjesak,bakar patina,srebro,fluorit/
pendant,cooper patina,silver,fluorite

privjesak,bakar patina,srebro patina,mesing/
pendant,cooper patina,silver patina,brass

privjesak,bakar patina,polimerna glina/
pendant,cooper patina,polymer clay

privjesak,bakar patina,srebro,sirovi rubin/
pendant,cooper patina,silver,raw ruby

privjesak,bakar patina,polimerna glina/
pendant,cooper patina,polymer clay

privjesak,bakar patina/pendant,cooper patina

privjesak,bakar patina/pendant,cooper patina

privjesak-broš,mesing patina,srebro patina/
pendant-brooch,brass patina,silver patina


privjesak,patinirano srebro-mesing-bakar/
pendant,patina silver-brass-cooper

privjesak,srebro,mesing/
pendant,silver,brass

privjesak,bakar patina,mesing patina/
pendant.cooper patina,brass patina

privjesak,bakar patina/pendant,cooper patina

privjesak,mesing patina/pendant,brass patina

privjesak,mesing patina/pendant,brass patina

privjesak,mesing patina/pendant,brass patina

privjesak,srebro,polimerna glina/
pendant,silver,polymer clay

privjesak,mesing patina,koralj,karneol,
polimerna glina/pendant,brass patina,
coral,carnelian,polymer claysubota, 4. kolovoza 2012.

NAUŠNICE/EARRINGS

srebro,bakar patina/silver,cooper patina

srebro patina/silver patina

mesing patina,srebro,sodalit/brass patina,silver,sodalit

srebro patina,ružičasti kvarc/silver patina,pink quartz

mesing,srebro/brass,silver

srebro patina,plavi koralj/silver patina,blue coral

srebro patina,karneol/
silver patina,carnelian

mesing patina,bakar patina,koralj/
brass patina,cooper patina,coral

srebro patina,mesing/silver patina,brass

srebro patina/silver patina

srebro,mesing patina,tirkiz/
silver,brass patina,turquoise

mesing patina/brass patina

srebro patina/silver patina

bakar patina,srebro/
cooper patina,silver

bakar patina,srebro/
cooper patina,silver

mesing patina,srebro/brass patina,silver

srebro patina/silver patina

bakar patina/cooper patina

srebro patina,mesing/silver patina,brass